บาคาร่าออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

สองกลุ่มแพร่เกษตรต้น

สองกลุ่มแพร่เกษตรต้น

วัฒนธรรมเสี้ยววงเดือนที่อุดมสมบูรณ์แยกย้ายกันไปทำการเกษตรทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แหล่งกำเนิดของอารยธรรมเกษตรกรรมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมสองแห่งอาศัยอยู่เคียงข้างกันเมื่อ 10,000 ปีก่อนในหุบเขาตะวันออกใกล้อันอุดมสมบูรณ์ของ Fertile Crescent ที่ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้การทำฟาร์มเป็นครั้งแรก การศึกษาใหม่พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มหนึ่งขยายไปทางทิศตะวันตก นำเกษตรกรรมเข้าสู่ยุโรป นัก วิจัยรายงานออนไลน์ใน วันที่...

Continue reading...